Om Sven Granflo Åkeri AB

Vår historia...

1976 köpte Sven Granflo Åkeriet av sin svärfar Sune Andersson. Han körde då flis från
Sävsjöströms Bruk.

1978 tillkom sågverken Fågelfors, Lidboholm och JK-Trä. Åkeriet utökades till 2 bilar och brodern Mats anställdes.

1980-82 Började köra skift. Sågverken i Ramkvilla och Långasjö blev kunder. Leif Granflo och Tommy Rosén anställdes.

1988-1999 Åkeriet utvecklades och fler chaufförer anställdes. Åkeriet förfogade över 4 st Scaniabilar. Bilarnas gröna färg byttes mot blå. Flera av ”våra” sågverk lade ned sina verksamheter.

2000 Danielssons Åkeri i Vetlanda köptes upp. 2 st bilar med chaufförer övertogs. I och med detta kom också Volvo in i åkeriet.

2006 Generationsskifte. Sven lämnade över till dottern Heléne och hennes sambo Tommy Rosén. Sven är fortfarande delägare och aktiv.